Какво е неосветена икона?

Може би повечето хора, които четат това, вече знаят какво представляват иконите в рамките на православната вяра. Независимо от това, думата икона е просто гръцката дума за изображение или картина – всяко изображение – и затова си струва да проучим защо на някои образи може да се приложи понятието „осветена”. Първо трябва да разграничим светия характер на иконата от нейната осветеност.

Светостта е характеристика на Божественото: Отец, Син и Свети Дух, които са сакрални по природа. Всичко останало, което не е божествено по природа, може да бъде отделено от падналия, а всичко свързано с Бог е правилно да бъде описано като свято. Следователно „писание“ означава всичко, което е написано, докато „Светото писание“ се отнася конкретно до писанията, божествено разкрити на християните: Светата Библия. В този смисъл това, което прави Библията „свята“, е нейното съдържание и източникът на съдържанието, а именно Бог.

Същото важи и за светите образите. Една картина се описва като свята поради това, което или кого изобразява картината, и източника на това изображение. С други думи, иконата е свята, ако тя изобразява Исус Христос или други Лица на Светата Троица, светите ангели, Света Богородица, светиите или други свети неща (например Кръста). Така тези образи се характеризират като свещени, но това не ги прави осветени.

Освещението става чрез ритуал при свещеник в най-близкия храм. Вярно е, че иконата след направата и след спазените принципи по нейната направа я правят свят предмет. Но за да може иконата да служи за литургии, почит и поклонение, тя трябва да бъде опята от свещеника и след това да влезе в употреба. Ако желаете една неосветена икона да стане осветена, ще изслушате всички заръки от свещеника и ще ги изпълните. Ако трябва ще изчакате нужното време и скоро иконата ще бъде готова да изпълнява изцяло нейните функции.