Първата икона на Дева Мария има легендарен статут. За нея се разказва, че свети Лука е нарисувал Светата Майка не по въображението си, но докато е гледал самата Мария. Така че той е създал автентичен неин образ. Има дори икона, която изобразява това събитие. В този смисъл, иконите с образ на Богородица са сред най-почитаните в целия православен свят. Те са различни видове и представят Божията Майка в различна светлина.

ОДИГИТРИЯ – Пътеводителка, Сочеща Пътя. Образът в тази икона се свързва с думите на Мария на сватбеното пиршество в Кана: „Правете каквото Той ви каже“. Майката сочи детето си, сякаш иска да каже: гледайте Него, а не мен. Носеща воал с три звезди, на челото и всяко рамо, за да означава, че е винаги Дева, отношението на Мария е величествено. Христос е представен като малък, но зрял човек, който гледа право към нас и ни благославя. Това е икона, която изобразява догмата за Богородица, която носи Бог. Гръцките букви са съкращение, отнасящо се до Божията майка и Исус Христос. Според легендата първата Одигитрия е изографисана от св. Лука.

ЕЛЕУСА – (Милосърдна, Състрадателна) е вариация на Одигитрия. Мария навежда глава към Исус, но гледа към нас, към света, на който представя своя Син. Лицата на майката и детето се докосват. Исус фокусира вниманието си върху майка си, прегръща я с една ръка, понякога държи свитък с другата ръка. Тази икона демонстрира реалността на физическото майчинство на Мария и по този начин нейната сила да предизвиква нежността на своя Син.

ПАНАХРАНТА (Всенепорочна). Тук Дева Мария седи на трон като престолна майка, която държи Иисус в скута си. Една от най-известните икони от този тип се намира в манастира Света Екатерина в подножието на Синайската планина в Египет; датирана е от 6 век след Христа.

ОРАНТА (от думата с гръцки корен, Молеща се, Призоваваща). Богодорица е с вдигнати ръце, в момент на своята застъпническа молитва. По-често в Оранта, Божията Майка се изобразява сама. Има варианти, в които пред Божията Майка стои Иисус като Младенец благославящ света.

АГИОСОРТИСА (Богородица Светоръчица), кръстена така по името на параклиса Агиа Сорос, където за първи път се появява тази икона. Пресветата отново е с издигнати ръце за молитва към Христос да се застъпи за света.

Има още икони на Богородица, които са един вид разновидности на току що изброените, или пък са такива, които не са признати от православната църква. Не са малко чудотворните икони на Богородица, които се намират в манастири по света и чиито копия може да се намерят и в български манастири.  Възможно е да срещнете икони на Богородица с други имена, каквато е например чудотворната икона на св. Богородица в Роженския манастир, наричана Портаитиса (Пазителка). В същността си, тя е от типа Елеуса. Имената на иконите произлизат от най-различни исторически фактори и случили се чудеса. Важното е обаче, когато видите изображение на Светата Дева, веднага да разпознаете към кой основен тип самата икона принадлежи.