От къде идва преклонението пред иконите и какво е литийно шествие

Няма как да не сте чували по съвременните български медии за предстоящо литийно шествие в Бачковския манастир на която ще се изнася иконата на Богородица с Младенеца; за „гостуването“ на иконата Троеручица в Софийския катедрален храм и редица други такива събития с подчертано православен характер. Може би сте се питали какво значи литийно шествие, откъде идва това преклонение преклонение пред иконите и куп такива въпроси свързани с християнската вяра.

Все пак, трябва да знаете, че преклонението пред иконите някога изобщо не е било приемливо от ранните християни, защото те следвали Божия завет, че всяко изображение е идол. С увеличаването на светиите обаче през идните векове, се наложило християните да разпознават различните светии и това естествено родило нуждата от създаването на икони. Икони които носят строго определено послания, атрибутите на дадения светец и никога не излизат извън приетия канон.

Канонът е ясен, поне що се отнася до православната църква: изображенията не трябва да са представяне на обикновени пълнокръвни лица; те трябва да носят духовната чистота и да съдържат посланията случили си в исторически план създали православната църква. Заедно с това, иконите са с обърната перспектива, образите са изнесени напред, а в изображенията няма реално представяне на природата; няма сенки, няма ден и нощ, няма реален пейзаж, освен символично представени атрибути на светеца или събитието, в които природата е взела участие.

Що се отнася до литийното шествие, то не е просто безразборна процесия, в която се изнасят икони, а строго определена система от правила и действия, които трябва да се извършат, за да се случи извеждането на чудотворни икони от храма. Литийно идва от думата лите на гръцки език, което значи молитва и е начин за вярващите да проследят шествието по-пътя, което се превръща в шествие-молитва. Освен това литийните шествия се правят само на определените от църквата дати, за да може миряните да участват в тях и да бъдат свързани с конкретния празник.